เด่นชัย-แพร่-น่าน-ด่านห้วยโก๋น ( บ.นครน่านยานยนต์ จก. (นครน่านทัวร์))

เด่นชัย-แพร่-น่าน-ด่านห้วยโก๋น สาย143


รายละเอียด


ผ่าน แม่จั๊วะ ร่องแค ป่าผึ้ง สูงเม่น หัวดง ร่องกาด บขส.แพร่ ทุ่งโฮ้ง แม่หล่าย แม่คำมี ร้องเข็ม ร้องกวาง แม่กระทิง ปางยาว ไผ่โทน ห้วยแก๊ต ห้วยโรง ห้วยน้ำอุ่น ฝั่งหมิ่น ชมพู อ่ายนาผา นาไลย เวียงสา ดอนแท่น น้ำปั้ว วังม่วง น้ำครก นาผา ธงน้อย ดู่ใต้ บขส.น่าน ผาตูบ ผาสิงห์ ห้วยยื่น วังหมอ ผาขวาง บ้านปง ตาลชุม ท่าวังผา วังว้า นาวงศ์ ปงสนุก ปัว บ้านส้าน ห้วยท่าง แดนพนา คันนา เจดีย์ เชียงกลาง รัชดา น้ำอ้อ ทุ่งช้าง เฟือยลุง เวียงสอง งอบ น้ำลาด ปอน น้ำเลียง ปางหก ห้วยโก๋นจุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/06/2020

18:12 03/12/2023 42,579