พิษณุโลก-สุโขทัย-แพร่ (สุโขทัยธานี จก. (วินทัวร์))

พิษณุโลก-สุโขทัย-แพร่ สาย135


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : เซ็งทรัล บ้านกร่าง ไผ่ขอดอน คองเมม บ้านใหม่โพธิ์ทอง บ้านใหม่สุขเกษม คุ้งยาง กงไกรลาศ หนองเต่า เนินกระชาย แยกบ้านสวน แม็คโคร บขส.สุโขทัย ปากแคว ศรีสังวร เตว็ดนอก หนองยาว เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง หนองโว้ง ท่าทอง ท่าเกษม คลองกระจง คุ้งวารี สวรรคโลก ป่ากุมเกาะ ท่าเกย ท่าชัย หมอนสูง ป่ากล้วย ศรีสัชนาลัย แม่ราก ทุ่งพล้อ ป่างิ้ว แม่สำ ดอนระเบียง แม่เทิน เปาปม ดงยาง บ่อแก้ว น้ำพร้าว ปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แม่จั๊วะ ร่องแค ป่าผึ้ง สูงเม่น หัวดง ร่องกาด

ติดต่อสอบถาม :

พิษณุโลก (ศูนย์ใหม่) 055-986280-1,085-3529643

แพร่ 054-511093,083-2066160จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/12/2018

02:03 25/03/2023 11,288