พิษณุโลก-แม่สอด-ตลาดริมเมย (บ.สุโขทัยยานยนต์ จก.)

พิษณุโลก-แม่สอด-ตลาดริมเมย สาย 128


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : เซ็งทรัล บ้านกร่าง ไผ่ขอดอน คองเมม บ้านใหม่โพธิ์ทอง บ้านใหม่สุขเกษม คุ้งยาง กงไกรลาศ หนองเต่า เนินกระชาย แยกบ้านสวน แม็คโคร บขส.สุโขทัย รพ.สุโขทัย บิ๊กซี บ้านกล้วย บ้านขวาง บ้านนา เมืองเก่า ม.ราม บ้านด่านลานหอย สวนป่า วังตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง คลองเจริญ หนองเสือ สะพานสอง โป่งแค น้ำดิบ วังประจบ แยกโป่งแดง บ่อไม้หว้า คลองสัก บขส.ตาก ห้วยนึ่ง ดงปู ลานสาง ดอยมูเซอ ห้วยยะอุ แม่ละเมา ห้วยหินฝน

ติดต่อสอบถาม :

พิษณุโลก 081-7471929,081-6049708

แม่สอด 062-9302844,9302855

สุโขทัย 087-5428863จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 07.30-14.30

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/12/2018

11:02 05/02/2023 11,200