กรุงเทพฯ (สวนจตุจักร)-บรรพตพิสัย (รถตู้ธีระชัย)

กรุงเทพฯ (สวนจตุจักร)-บรรพตพิสัย สาย95


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน หางน้ำ ท่าน้ำอ้อย ค่ายจิรประวัติ มะเกลือ มหาโพธิ์ เก้าเลี้ยว คลองช้าง หัวดง บางตาหงาย บึงราษฎร์ บรรพตพิสัย ตลาดธีระชัย

เวลาเดินรถ :

กรุงเทพฯ 7.00-19.00 น.

บรรพต (ตลาดธีระชัย) 2.00-18.00 น.

กรุงเทพฯ 093-1543110,098-7702070,081-9535710

บรรพตพิสัย 056-350426,089-8584659จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 7.00-19.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

18/11/2018

08:07 21/07/2024 9,677