กรุงเทพฯ-สลกบาตร-กำแพงเพชร (ส.ศิริกุล : ตี๋เล็ก)

กรุงเทพฯ-สลกบาตร-กำแพงเพชร สาย94


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน  หนองเบน ดอนใหญ่ หนองบอน หนองแมว หนองสังข์ หนองน้ำขุ่น ประสาทวิถี สลกบาตร สระตาพรหม ดงดำ โคกเลาะ โค้งไผ่ โค้งวิไล คลองขลุง ท่ามะเขือ หนองจอก วังน้ำแดง ทุ่งทราย โนนจั่น หนองโดน หนองหัวควาย โนนใหญ่ ลานกระดี่ บ้านโพธิ์ คณฑี บ้านโคน ท่าตะคร้อ เทพนคร วังทองหลาง โขมงหัก บริการรับส่งถึงบ้าน

เวลาเดินรถ :

กรุงเทพ 8.00,10.00,12.00,13.00,15.00 น.

กำแพงเพชร 7.00,8.00,9.00,12.00,15.00 น.

ติดต่อ 081-9725923,081-9729710,055-781387,080-8403212


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 8.00,10.00,12.00,13.00,15.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

18/11/2018

20:06 22/06/2024 12,246