กรุงเทพฯ-ขาณุวรลักษบุรี-ทุ่งทราย-ไทรงาม-ลานกระบือ (รถตู้ไทรทอง)

กรุงเทพฯ-ขาณุวรลักษบุรี-ทุ่งทราย-ไทรงาม-ลานกระบือ สาย94


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน คลองขลุง ท่ามะเขือ บ้านคลองพัฒนา หนองจอก วังน้ำแดง ทุ่งทราย หนองโดน โนนจั่น โนนสวรรค์ คลองสุขใจ ทุ่งทอง บ่อแก้ว วังโขน แก้วสุวรรณ อินทรานุสรณ์ คุยมะม่วง โนนพลวง ฟากทุ่ง

เวลาเดินรถ :

กรุงเทพฯ 8.30,10.30,14.00.19.30 น.

ทุ่งทราย 8.00,12.00,19.00 น.จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 8.30,10.30,14.00.19.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

18/11/2018

08:07 21/07/2024 19,722