กรุงเทพฯ-ขาณุวรลักษบุรี-ไทรงาม (ช.เจริญ)

กรุงเทพฯ-ขาณุวรลักษบุรี-ไทรงาม สาย94


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน: คลองขลุง ท่ามะเขือ บ้านคลองพัฒนา หนองจอก วังน้ำแดง ทุ่งทราย หนองโดน โนนจั่น โนนสวรรค์ คลองสุขใจ ทุ่งทอง บ่อแก้ว วังโขน

เวลาเดินรถ :

กรุงเทพฯ 10.00-18.00 น. (รถออกทุก 4 ชม.)

ไทรงาม 7.30,11.00,18.00 น.

ติดต่อสอบถามกรุงเทพฯ-ขาณุวรลักษบุรี-ไทรงาม,089-2729679,085-0540394


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 10.00-18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

18/11/2018

14:07 22/07/2024 14,494