กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า (คิวทุ่งลาดหญ้า 125)

กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า สาย81


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : โลตัสท่านา ท่าตำหนัก วัดไทร บิ๊กซีนครปฐม หนองดินแดง บ้านโป่ง ลูกแก ท่ามะกา ท่าเรือ ท่าม่วง กาญจนบุรี แก่งเสี้ยน

เวลาเดินรถ :

กรุงเทพฯ 4.00-20.00 น.

ลาดหญ้า 4.00-18.00 น.

หมอชิตใหม่ 084-0090396

ลาดหญ้า 080-7511861,083-9780548จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 4.00-20.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

21/10/2018

08:07 21/07/2024 12,778