กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม-ปากท่อ (คิวเจ๊ต้อย)

กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม-ปากท่อ สาย977


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : พระราม 2 มหาชัยเมืองใหม่ สมุทรสาคร วัดกลาง นิคม เคหะ ซีพี ประมงไทย แยกแพ้ว ซีพี เกตุม นาขวาง นาโคก กาหลง บางแก้ว แยกแม่กลอง แพรกหนามแดง วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

เวลาเดินรถ :

หมอชิตใหม่ 5.30-20.00 น.

ปากท่อ 5.30-19.00 น.จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.30-20.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

21/10/2018

19:07 25/07/2024 10,242