กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ทีมงานปากน้ำโพ)

กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ สาย95


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : บ้านตึก ศาลาแดง โพนางดำ แยกชัยนาท หางน้ำ ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี ค่ายจิรประวัติ บิ๊กซี ศาลากลาง

กรุงเทพฯ 081-9164020,081-9174020,087-4469994,087-4469449

นครสวรรค์ 088-1149449

พยุหะคีรี 099-2404949

บิ๊กซี 087-2099138

โทรจองที่นั่งจากกรุงเทพฯ 087-4469994,099-2962224จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.00-20.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

21/10/2018

12:02 05/02/2023 4,277