กรุงเทพฯ-บางมูลนาก (จ้อยทัวร์)

กรุงเทพฯ-บางมูลนาก สาย959


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ 

ตะพานหิน บางไผ่ คลองข่อย บางมูลนาก ชุมแสง ทับกฤช กรุงเทพฯ


ข้อมูลติดต่อ

หมอชิตใหม่ 083-9590440,083-9590330

ชุมแสง 084-6225234,083-9599488

บางมูลนาก (จ้อยพานิช) 056-631506,083-1630029,083-9599488,084-6225234

จ้อยทัวร์ 083-1630029


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/02/2023

15:07 22/07/2024 11,283