กรุงเทพฯ-บางมูลนาก (สุพจน์ทัวร์)

กรุงเทพฯ-บางมูลนาก สาย959


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : บึงบอระเพ็ด เกรียงไกร ทับกฤช คลองปลากด ท่าจันทน์ เกยไชย ชุมแสง วัดพิกุล แหลมยาง วังกร่าง บ้านไร่ ท่าช้าง

หมอชิตใหม่ 083-4873820,089-7360590

ชุมแสง 081-2810876,084-8112938

บางมูลนาก 084-8868676,056-631363,082-7689656


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

21/10/2018

11:02 05/02/2023 8,476