กรุงเทพฯ-ไพศาลี (วัชรพลทัวร์)

กรุงเทพฯ-ไพศาลี สาย959


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : ช่องแค โคกสว่าง โคกเจริญ หนองสะแก ไผ่นางเลิ้ง นิคม ตากฟ้า เกษตรชัย พุขมิ้น ทุ่งทอง โค้งสวอง หนองยอ แยกกำนันช่อ สำโรงชัย โพธิ์ประสาท หนองไผ่

เบอร์โทรติดต่อ :  กรุงเทพฯ 081-7073381

                          ไพศาลี 081-9732841

 ช่องขายตั๋ว อาคารA ช่อง11 


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 7.00-19.45

ข้อมูลเพิ่มเติม

23/04/2023

17:12 03/12/2023 34,167