กรุงเทพฯ-หนองไผ่-นาเฉลียง (วินต้นโพธิ์ : วินเก่า)

กรุงเทพฯ-หนองไผ่-นาเฉลียง สาย14


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : บ้านกลาง ศรีเทพ พุขาม พุเตย วิเชียรบุรี สมอทอด ราหุล หนองไผ่

กรุงเทพฯ 099-6762834-5 

หนองไผ่ 099-6781950-1

เพจ : รถตู้หนองไผ่

ช่องขายตั๋วที่ B11 อาคาร B รถจอดช่อง 28-29-30

หรือติดต่อที่ข้างเซเว่นปากทางเข้าอู่ ขสมก. (จ่าศักดิ์พิษณุโลก)


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 7.30-18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

12/10/2018

07:07 21/07/2024 13,886