กรุงเทพฯ-ปากช่อง (วินเทวาดา)

กรุงเทพฯ-ปากช่อง สาย21


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ: แก่งคอย ทับกวาง มวกเหล็ก ฟาร์มโชคชัย กลางดง ปางอโศก ปากช่อง เขาใหญ่

กรุงเทพฯ 081-9993707,080-9819603

ปากช่อง 081-9993706,044-313399

ช่องขายตั๋วที่ A12 อาคาร A รถจอดช่อง 16-17-18


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 6.00-20.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

12/10/2018

02:03 05/03/2024 2,067