กรุงเทพ - สุพรรณ - ด่านช้าง (-)

กรุงเทพ - สุพรรณ - ด่านช้าง สาย69


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : สายใต้เก่า(ปิ่นเกล้า) สายใต้ใหม่ บางใหญ่ บางบัวทอง เซนทรัลเวสเกต นพวงศ์ ลาดบัวหลวง สาลี บางปลาม้า โรบินสัน โลตัส บขส.สุพรรณบุรี อู่ยา ท่าเสด็จ ดอนเจดีย์ หนองหญ้าไซ ด่านช้าง

เบอร์โทรติดต่อ : บขส.ด่านช้าง

                         088-5437201

                         089-9927099 (เบอร์คนขับรถเที่ยวแรก)

                         088-5433997 (เบอร์คนขับรถเที่ยวสุดท้าย)

                         สายใต้เก่าปิ่นเกล้า

                         088-5437207

                         088-5433981 (เบอร์คนขับรถเที่ยวแรก)

                         089-9927099 (เบอร์คนขับรถเที่ยวสุดท้าย)


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

22/05/2023

20:06 22/06/2024 14,478