กรุงเทพ - สุพรรณ - ด่านช้าง (เพชรบุรีทีม)

กรุงเทพ - สุพรรณ - ด่านช้าง สาย69


รายละเอียด

ท่ากรุงเทพฯ - สายใต้ปิ่นเกล้า (เก่า)

โทร 082-024 8766

เวลาเดินรถ 05.00 - 19.00 น


ท่าด่านช้าง - สถานีขนส่งด่านช้าง (สถานีขนส่งด่านช้าง) 

โทร 080-6523692

เวลาเดินรถ 04.00 - 19.00 น.

ราคา 140 บาท


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

19/09/2018

09:03 25/03/2023 9,634