กรุงเทพ - บ้านไร่

กรุงเทพ - บ้านไร่


รายละเอียด

รถตู้ บ้านไร่ - ด่านช้าง - นครปฐม - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่)

ท่ากรุงเทพ - สายใต้ใหม่

โทร 080-0222791

เวลาเดินรถ 05.00 -18.00 น.

ท่าด่านช้าง - สถานีขนส่งด่านช้าง

โทร 083-3165151

ท่าบ้านไร่ - หน้าเทศบาลบ้านไร่

โทร 083-3165151

เวลาเดินรถ 05.00 -17.10 น.

กรุงเทพ-นครปฐม-กำแพงแสน-ทุ่งคอก-สระยายโสม-อู่ทอง-ด่านช้าง-บ้านไร่


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

19/09/2018

21:09 28/09/2023 11,886