กรุงเทพฯ-พิมาย-สตึก (แท็คทีมทัวร์)

กรุงเทพฯ-พิมาย-สตึก


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ: กรุงเทพฯ ปากช่อง สีคิ้ว เมืองโคราช พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย แคนดง ทางพาด สตึก


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 06.30-18.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

16/09/2018

07:07 21/07/2024 14,136