บัวใหญ่-นครราชสีมา (พรทวีชัยราชสีมา)

บัวใหญ่-นครราชสีมา


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ: บัวใหญ่ สีดา เทคโน ประตูน้ำ บขส.เก่า รถไม่จอดรับรายทาง (จอดส่งคนลงป้อมตำรวจสีดา ยังไม่รับคนขึ้นที่สีดานะครับ) 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 40 นาที

บัวใหญ่ - ขึ้นที่ บขส ติดร้านพิ้งค์ข้าวมันไก่

โคราช - ขึ้นที่ บขส เก่า

จากบัวใหญ่ 06.00-17.00 น.

จากโคราช 07.00-18.00 น.

รถออกทุก 1 ชั่วโมง (ไม่มีเที่ยว 13:00 น.) จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

16/09/2018

07:04 16/04/2024 36,966