กรุงเทพฯ-หนองบุญมาก-หนองกี่-หนองหงส์ (มิตรภาพณ์ทัวร์)

กรุงเทพฯ-หนองบุญมาก-หนองกี่-หนองหงส์ สาย32


รายละเอียด

เส้นทางผ่านรถ: โชคชัย โนนเพชร กอโจด คลองสารเพชร บ้านใหม่แหลมทอง หนองหัวแรด หนองบุญมาก บ้านใหม่ไทยเจริญ ซับตะคร้อ หนองมัน หนองกี่ เย้ยปราสาท ขามน้อย สระขาม หนองหว้า โนนแดง สะเดาหวาน สำราญ โคกกลาง ห้วยหิน โนนงิ้ว โนนศรีคูณ บุ่งช้าง หนองโคลน โคกสว่าง หนองหัวช้าง หนองมะค่า สำโรง ศรีชวา ผไทรินทร์ หนองผะองค์ หนองม่วง กระเบื้อง โนนสูงน้อย หนองหงส์ หนองบัวลี ไทยสามัคคี

ติดต่อสอบถาม 083-3859431,3857143

ค่าโดยสารไปหนองบุญมาก 240 บาท

ช่องขายตั๋วที่ A1 อาคาร A รถจอดช่อง 1-2-3


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

3 รีวิว ( 3 เรตติ้ง)


Kittima Suwannaphet

ไม่พอใจ

พนักงานรับสายบริการแย่ พูดไม่เพราะ สอบถามข้อมูลยังไม่เสร็จตัดสายเราเฉยเลย

16/10/2019 08:10
Aem Kokhun

เก็บค่าโดยสารยังไงท่าหนองกี่ให้ตั๋วมา. 240 ท่าหนองบุณนากเก็บค่าโดยสาร280

แแย่

08/04/2019 17:04
Aem Kokhun

เก็บค่าโดยสารยังไงท่าหนองกี่ให้ตั๋วมา. 240 ท่าหนองบุณนากเก็บค่าโดยสาร280

08/04/2019 17:04

ข้อมูลเพิ่มเติม

06/08/2018

15:11 28/11/2022 37,954