กรุงเทพฯ-บ้านเพชร

กรุงเทพฯ-บ้านเพชร สาย28


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : ลำนารายณ์ บัวชุม เขาตำบล บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ จงโก ลำสนธิ หนองรี ท่าเยี่ยม ช่องสำราญ ห้วยฝรั่ง วะตะแบก ห้วยเกตุ วังมน ซับถาวร ห้วยยายจิ๋ว หนองจะบก ม.ราม โคกเริงรมย์ โคกหินตั้ง กุดตาลาด หนองแวง คำปิง ตลาดบ้านเพชร โคกสว่าง หัวทะเล บ้านตาล บ้านนา หนองลูกช้าง บ้านขาม บ้านงิ้ว หนองโดน ยางเครือ โนนคร้อ

ช่องขายตั๋วที่ A9 อาคาร A รถจอดช่อง 97-98-99


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

06/08/2018

08:07 21/07/2024 9,625