กรุงเทพฯ - ชุมแสง (โชคล้ำเลิศ)

กรุงเทพฯ - ชุมแสง สาย959


รายละเอียด

เส้นทาง เดินรถ

แยกบางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต ฟิวเจอร์ นวนคร ประตูน้ำพระอินทร์ อยุธยา ชุมแสง บางมูลนาก ตะพานหิน 


จุดจอดรถ
หมอชิต 2

086-7772757

ช่องขายตั๋ว A1 ช่องจอด 100,101,102

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/08/2018

08:07 21/07/2024 16,251