ราชสีมา - ปากช่อง

ราชสีมา - ปากช่อง


รายละเอียด

เส้นทาง ไป : ปากช่อง-คลองไผ่-สีคิ้ว-สูงเนิน-นครราชสีมา(โคราช) กลับ-ปากช่อง

จุดจอดรถปากช่อง : ตลาดแขก

เวลาเดินรถ 06.00 น. - 17.00 น.

จุดจอดรถนครราชสีมา : บขส.เก่า

เวลาเดินรถ 06.00 น. - 17.00 น.

ใช้เวลาเดินทางถึงปลายทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสาร : 36 – 66 บาท


จุดจอดรถ
บขส.เก่า

098-180-4302

นครราชสีมา บขส.เก่า
ปากช่อง

098-184-3263

ปากช่อง-คลองไผ่-สีคิ้ว-สูงเนิน-นครราชสีมา

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

31/07/2018

02:03 25/03/2023 29,145