ปากช่อง - สีคิ้ว - โคราช

ปากช่อง - สีคิ้ว - โคราช


รายละเอียด

ปากช่อง ไป โคราช

จุดจอด : ฝั่งตรงข้ามไนท์บาซาร์ปากช่อง

เวลาเดินรถ : เริ่มเวลา 05.15 น. มีให้บริการตลอดทั้งวัน เที่ยวสุดท้าย สิ้นสุดเวลา 17.00 น. (ทุกวัน)

เบอร์โทรติดต่อ : ท่ารถตู้ปากช่อง 098-1843263 (เวลาติดต่อ 09.00-16.30 น.ทุกวัน)


โคราช ไป ปากช่อง

จุดจอด : บขส.เก่า

เวลาเดินรถ : เที่ยวแรก เริ่มเวลา 06.45 น. มีให้บริการตลอดทั้งวัน เที่ยวสุดท้าย สิ้นสุดประมาณ 18.30 น. (ทุกวัน)

เบอร์โทรติดต่อ : ท่ารถตู้โคราช 082-8505144 (เวลาติดต่อ 09.00-17.00 น.ทุกวัน)


สีคิ้ว ไป โคราช

จุดจอด : แยกบ้านหัน

เวลาเดินรถ : เที่ยวแรก เริ่มเวลา 05.40 น. มีให้บริการตลอดทั้งวัน เที่ยวสุดท้าย สิ้นสุดเวลา 17.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ : ท่ารถตู้สีคิ้ว 098-2010187 (เวลา 06.30-16.30 น.ทุกวัน)


โคราช ไป สีคิ้ว

จุดจอด : บขส.เก่า

เวลาเดินรถ : เที่ยวแรก เริ่มเวลา 06.50 น. มีให้บริการตลอดทั้งวัน เที่ยวสุดท้าย สิ้นสุดประมาณ 18.15 น.จุดจอดรถ
บขส.เก่า

098-180-4302

นครราชสีมา บขส.เก่า
ปากช่อง

098-184-3263

ปากช่อง-คลองไผ่-สีคิ้ว-สูงเนิน-นครราชสีมา

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

21/04/2023

11:09 24/09/2023 32,131