จันทบุรี-ตลาดโรงเกลือ (หจก.เพชรพระกาฬ)

จันทบุรี-ตลาดโรงเกลือ สาย522


รายละเอียด

จันทบุรี มะขาม ทับไทร สอยดาว วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ท่าเกษม ห้วยโจด วัฒนานคร บขส.อรัญประเทศ ตลาดโรงเกลือ

สำรองที่นั่ง: จันทบุรี 085-6666416

                  บขส.อรัญประเทศ 084-5444469

                  ตลาดโรงเกลือ  0806244446


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/06/2018

23:07 21/07/2024 47,654