กรุงเทพฯ-ด่านช้าง-บ้านไร่

กรุงเทพฯ-ด่านช้าง-บ้านไร่ สาย994


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : สายใต้ นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งดอก อู่ทอง สระกระโจม ด่านช้าง บ้านไร่


เที่ยวแรกบ้านไร่ 05.10

เที่ยว 2. 05.40

ใช้เวลา 4 ช.ม ถึงสายใต้ใหม่

081-7322513


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

09/10/2018

19:03 26/03/2023 27,213