อู่ทอง สุพรรณบุรี-หมอชิต (ขุนแผน 974)

อู่ทอง สุพรรณบุรี-หมอชิต สาย974


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : อู่ทอง สวนแตง อู่ยา วัดป่า แยกแขวง หอนาฬิกาสุพรรณบุรี โลตัส โรบินสัน บางปลาม้า ลาดบัวหลวง นพวงศ์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทางด่วนเมืองทอง BTSจตุจักร หมอชิต


ท่ากรุงเทพ - หมอชิต2 ชานชาลาที่4 ช่อง8

โทร 083-1098555

เวลาเดินรถ 05.00 - 20.00 น


ท่าอู่ทอง - (ข้างธนาคารกรุงเทพ)

โทร 087-5508555

เวลาเดินรถ 05.00 - 20.00 น

ท่าตลาดเขต โทร 083-1084555

ราคา 130 บาท


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 05.00 - 20.00 น

ข้อมูลเพิ่มเติม

19/09/2018

04:10 01/10/2022 23,762