นครสวรรค์-ตาก (บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด)

นครสวรรค์-ตาก สาย115


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร-เนินกรวด-ลานดอกไม้-เกาะรากเสียด-คลองเมือง-มะเดื่อชุมพร-โกสัมพี-วังเจ้า-ประดาง-วิทยาลัยเกษตร-บขส.ตาก

ติดต่อสอบถาม :

นครสวรรค์ 089-9019801

สลกบาตร 089-9019802

คลองขลุง 089-9019803

กำแพงเพชร 089-9019804

วังเจ้า 089-9019805

ตาก 089-9019806


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/05/2018

00:07 22/07/2024 11,959