นครสวรรค์-แม่สอด ( บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด )

นครสวรรค์-แม่สอด สาย168


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร-เนินกรวด-ลานดอกไม้-เกาะรากเสียด-คลองเมือง-มะเดื่อชุมพร-โกสัมพี-วังเจ้า-ประดาง-วิทยาลัยเกษตร-บขส.ตาก

เวลาเดินรถ : นครสวรรค์ 6.30-15.30 น.

ติดต่อสอบถาม :

นครสวรรค์ 089-9019801

สลกบาตร 089-9019802

คลองขลุง 089-9019803

กำแพงเพชร 089-9019804

วังเจ้า 089-9019805

ตาก 089-9019806

แม่สอด 089-9019807-8


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/05/2018

09:06 02/06/2023 9,599