นครสวรรค์-สุโขทัย ( บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด)

นครสวรรค์-สุโขทัย สาย657


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร-น้ำดิบ-คลองห้วยทราย-เขาแก้ว-พรานกระต่าย-นาป่าแดง-วังตะแบก-คุยประดู่-หนองกระทุ่ม-บ้านใหม่เจริญผล-หนองยาง-สามพวง-คีรีมาศ-วัดบึง-เนินยาง-บ้านป้อม-นาไผ่ล้อม-วิทยาลัยพละ-แยกคลองโพธิ์-บขส.สุโขทัย

ติดต่อสอบถาม :

นครสวรรค์ 089-9019801

สลกบาตร 089-9019802

คลองขลุง 089-9019803

กำแพงเพชร 089-9019804


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/05/2018

19:06 22/06/2024 4,302