นครสวรรค์-อุตรดิตถ์ (ถาวรฟาร์ม)

นครสวรรค์-อุตรดิตถ์ สาย694


รายละเอียด

บขส.นครสวรรค์-ดอนดู่-วิทยาลัยเกษตร-บึงน้ำใส-หนองหัวเรือ-แยกเก้าเลี้ยว-หนองแพงพวย-หนองกรด-บ้านพลัง-บึงลี-โพธิ์ไทรงาม-ห้วยแก้ว-บึงนาราง-หนองแขม-หนองขานาง-ทุ่งนาดี-หนองสะแก-มาบมะไฟ-หนองหัวปลวก-ยางห้าหลุม-เนินปอ-ปลวกสูง-นิคมภาคเหนือ-ต้นประดู่-หนองนา-บ่อทอง-หนองเต่าดำ-วังเป็ด-วังดาน-ม.นเรศวร-แยกหนองอ้อ-แยกเอ็กซ์เรย์-แยกต้นหว้า-บ้านคลอง-บขส.ใหม่พิษณุโลก-สะอัก-ดอนทอง-บ้านป่า-เนินมะคึด-วัดโบสถ์-คลองช้าง-ทับยายเชียง-ป่าแดง-ชำบอน-น้ำอ่าง-ป่าคาย-ดงช้างดี-บขส.อุตรดิตถ์


ติดต่อสอบถาม

นครสวรรค์ 089-9019801

พิษณุโลก 084-5559953

ม.นเรศวร 084-5559952

อุตรดิตถ์ 084-5559954


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

11/05/2018

12:09 24/09/2023 8,132