นครสวรรค์-ชัยภูมิ (ถาวรฟาร์ม)

นครสวรรค์-ชัยภูมิ สาย566


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-ทับกฤช-ชุมแสง-หนองบัว-หนองไผ่-โคกสะอาด-วังบ่อ-อุดมพัฒนา-ศรีมงคล-ซับสมพงศ์-ตะกุดหิน-ราหุล-ลำตะคร้อ-กันจุ-หนองแดง-ซับบอน-ซับอีลุม-เขาสูง-วังวัด-ซับตะแบก-ซับผุด-น้ำอ้อม-วังใหญ่-หนองตะเคียน-ห้วยหินฝน-ภักดีชุมพล-ซับมงคล-ศิลาทอง-ท่าโป่ง-วังกะทะ-หัวสะพาน-วังตะเฆ่-ดอนกอก-โคกสะอาด-หนองบัวระเหว-หัวหนอง-ปากค่ายช่องแมว-โนนเปลือย-หลุบโพธิ์-ห้วยหนองจันทิ-บ้านเขว้า-หนองบัวขาว-บขส.เก่าชัยภูมิ

ติดต่อสอบถาม:

นครสวรรค์ 089-9019801

ชุมแสง 092-2470587

หนองบัว 092-2470586

ราหุล 092-2470585

ซับบอน 092-2470584

กิ่งใหม่ 092-2470583

หนองบัวระเหว 0922470582

ชัยภูมิ 092-2470581


จุดจอดรถ
ชัยภูมิ

092-2470581

บขส ชัยภูมิ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

11/05/2018

15:07 22/07/2024 26,117