แพร่-เชียงราย (รถตู้หนานคำ)

แพร่-เชียงราย สาย144


รายละเอียด


รถตู้แพร่ - เชียงราย

จุดเริ่มเดินทางเริ่มที่ใน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ (ไม่มีสถานีที่ อ.เด่นชัย )

เดินทางผ่าน อ.ร้องกวาง อ.สอง อ.งาว (สามารถเดินทางต่อไป จ.ลำปาง ได้ ซึ่งมีรถตู้ ของอีกบริษัทบริการอยู่) ม.พะเยา สถานีขนส่งพะเยา ผ่าน รพ.พะเยา อ.แม่ใจ อ.พาน สิ้นสุดที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัด เชียงราย

รถตู้เชียงราย - แพร่

จุดเริ่มเดินทางเริ่มที่ใน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 (ไม่มีสถานีที่ อ.แม่สาย หรือ สถานีขนส่งแห่งที่ 1) เดินทางผ่าน อ.พาน อ.แม่ใจ ขนส่งจังหวัดพะเยา แยกแม่ต๋ำ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.งาว (สามารถเดินทางต่อไป จ.ลำปางได้ ซึ่งมีรถตู้ ของอีกบริษัทบริการอยู่) อ. สอง อ.ร้องกวาง สิ้นสุดที่ ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด แพร่ (ไม่ไป อ.เด่นชัย )


สถานี แพร่

เริ่มตั้งแต่ 07:00 - 17.30น. มีรถทุกๆ 1-2 ชั่วโมง ต่อ คัน

ติดต่อสอบถาม 054-511271 รถตู้หนานคำท่าแพร่


สถานี ม.พะเยา 

เปิดทำการ 10.15 - 19.30น. มีรถทุกๆ 1-2 ชั่วโมง ต่อ คัน

ม.พะเยา-ไปแพร่ เริ่มตั้งแต่ 10:00 - 19:30น.

ม.พะเยา-ไปเชียงราย เริ่มตั้งแต่ 09.00 - 19.30น.

ติดต่อสอบถาม 054-431988 ท่าพะเยา


สถานี พะเยา

เปิดทำการ 08.00 - 18.00น. มีรถทุกๆ 1-2 ชั่วโมง ต่อ คัน

บขส.พะเยา-ไปแพร่ เริ่มตั้งแต่ 09:30 - 19:00น.

บขส.พะเยา-ไปเชียงราย เริ่มตั้งแต่ 09.30 - 20.00น.

ติดต่อสอบถาม 054431988 ท่าพะเยา


สถานี เชียงราย (บขส.2)

เริ่มตั้งแต่ 08:00 - 17:30 มีรถทุกๆ 1-2 ชั่วโมง ต่อ คัน

ติดต่อสอบถาม 053773861 รถตู้หนานคำท่าเชียงรายจุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

14/03/2023

15:07 22/07/2024 27,583