แพร่-เชียงราย (แพร่ยานยนต์ขนส่ง)

แพร่-เชียงราย สาย144


รายละเอียด

รถตู้สาย 144 เชียงราย-แพร่ ผู้ประกอบการ บริษัท แพร่ยานยนต์ขนส่ง จำกัด (รถตู้หนานคำ)

เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงราย 2 (ตะเคียนคู่)-ดงมะดะ-พาน-แม่ใจ-บขส.พะเยา-ม.พะเยา-แม่กา-บ้านร้อง-งาว-สอง-ร้องกวาง-บขส.แพร่

เวลาเดินรถ :

เชียงราย,แพร่ 5.00-18.00 น.

พะเยา ไปเชียงราย 7.30-19.30 น.

พะเยา ไปแพร่ 6.30-19.00 น.

ค่าโดยสาร

เชียงราย-พะเยา 63 บาท

เชียงราย-ม.พะเยา/งาว 100 บาท

เชียงราย-แพร่ 165 บาท

แพร่-สอง 60 บาท

แพร่-งาว/ม.พะเยา/พะเยา 100 บาท

แพร่-พาน 130 บาท

ติดต่อสอบถาม

แพร่ 054-511271

พะเยา 054-431988

เชียงราย 053-773861


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

11/05/2018

06:10 01/10/2022 10,944