ช่วงหาดใหญ่-สะบ้าย้อย-ยะลา (บ.สหยะลาขนส่ง จก.)

ช่วงหาดใหญ่-สะบ้าย้อย-ยะลา สาย470


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : นาหม่อม ควนมีด จะนะ สะกอม ปากบาง พระพุทธ เทพา ลำไพล ลำเปา ปลักบ่อ สะบ้าย้อย เมาะลาแต คอลอมุดอ บันนังดามา ปาแดรู ยะหา บาโงยซิแน บ้านยะลา บ้านเนียง วัดคูหาภิมุข ท่าสาป

ระยะทาง :

สถานที่จอด : หาดใหญ่จอด บขส. ยะลาจอด บขส.

เวลาเดินรถ : 7.00-16.20 น.

ค่าโดยสาร : หาดใหญ่-ยะลา 130 บาท

ติดต่อสอบถาม :

หาดใหญ่ 087-3968620

ยะลา 073-214840


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

00:07 22/07/2024 22,449