สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช (บ.พันทิพย์ (1970) จก.)

สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช สาย475


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ  : ท่าทอง ทุ่งกง ท่าช้าง กาญจนดิษฐ์ คลองนา บ้านใน เขาพระอินทร์ เขาหัวช้าง คลองเหลง ตลาดเสาร์ เขาฝ้าย สิชล ต้นเหรียง นาแล ดอนใคร บ้านกลาย หัวแรด ท่าหิน สระแก้ว ยางงาม กำนันเหลี้ยง ท่าศาลา ในถุ้ง สระบัว หน้าทับ ปากพะยิง บางปู ท่าแพ

สถานที่จอด : สุราษฎร์จอดตลาดเกษตร 2 นครศรีจอด บขส.หัวอิฐ (ช่อง 10)

เวลาเดินรถ : สุราษฎร์ 6.30-18.00 น. (รถออกทุก 30 นาที)

ค่าโดยสาร : สุราษฎร์-นครศรี 120 บาท

ติดต่อสอบถาม :

สุราษฎร์ 077-212500

นครศรี 098-6928906


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

01:03 05/03/2024 100,771