สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ (รถร่วม บขส.)

สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ สาย490


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : บ้านส้อง เขานิพันธ์ วังรี เกาะขวัญ ถ้ำพรรณรา วัดขนาน ราชมงคล หนองดี แก้วแสน นาโพธิ์ บนควน ควนไม้แดง หนองหว้า ไสใหญ่ ช่องเขา สวนผัก ทุ่งโพธิ์ สำนักขัน จุฬาภรณ์ ควนหนองหงษ์ ทุ่งโป๊ะ หนองบัว ไม้เสียบ ป่าพะยอม โพธิ์ทอง ไสยวน ควนหรั่ง ทุ่งขึงหนัง ปรางหมู่ ท่ามิหรำ ท่าแค นาโหนด ท่านางพรหม ลานช้าง โคกยา แม่ขรี ห้วยทราย ป่าบอน ป่าบาก ควนหินแท่น พรุพ้อ คูหา หนองข้อง (รถส่ง มอ.-สะพานดำ-หน้าหอ-คอหงส์-บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า)

เบอร์โทร

สุราษฎร์ 077-272889 , 064-5654478

หาดใหญ่ 094-4943422 , 062-9798232 , 062-9798272


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

25/04/2023

20:06 22/06/2024 26,923