หาดใหญ่-ปัตตานี (หจก.ปัตตานีเดินรถ)

หาดใหญ่-ปัตตานี สาย491


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ นาหม่อม ควนมีด จะนะ สะกอม ปากบาง พระพุทธ ปาแด ดอนยาง หนองจิก

ระยะทาง : 110 กม.

สถานที่จอด : หาดใหญ่จอด บขส. ปัตตานีจอด บขส.

เวลาเดินรถ :

หาดใหญ่ 5.00-18.30 น.

ปัตตานี 5.30-17.30 น.

ค่าโดยสาร : หาดใหญ่-ปัตตานี 100 บาท

ติดต่อสอบถาม :

หาดใหญ่ 089-1705600

ปัตตานี 073-451566,087-9246811,073-348600

ร้องเรียนบริการ 090-2250820

เพจ : คิวรถตู้ ปัตตานี-หาดใหญ่


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

02:03 25/03/2023 39,905