ปัตตานี - หาดใหญ่ (หจก.ปัตตานีเดินรถ)

ปัตตานี - หาดใหญ่ สาย491


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : นาหม่อม ควนมีด จะนะ สะกอม ปากบาง พระพุทธ ปาแด ดอนยาง หนองจิก

สถานที่จอด : หาดใหญ่ จอด บขส.ช่อง 25

                    ปัตตานีจอด บขส.

เวลาเดินรถ : เที่ยวแรกออกจาก บขส.ปัตตานี ไม่เกิน 07.00 น.

ติดต่อสอบถาม : หาดใหญ่ 089-1705600 , 074-559133

                         ปัตตานี 073-451566จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

29/03/2023

20:06 22/06/2024 48,088