ช่วงหาดใหญ่-บางแก้ว-เขาชัยสน (บ.พัทลุงทักษิณขนส่ง จก.)

ช่วงหาดใหญ่-บางแก้ว-เขาชัยสน สาย496


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ หนองข้อง คูหา พรุพ้อ ควนหินแท่น ป่าบาก ป่าบอน ห้วยทราย แม่ขรี ห้วยเนียง โคกสัก บางแก้ว ท่ามะเดื่อ

ระยะทาง : 77 กม.

สถานที่จอด : หาดใหญ่จอดตลาดเกษตรหาดใหญ่ใน

เวลาเดินรถ : หาดใหญ่ 8.00-18.00 น.

ค่าโดยสาร :

หาดใหญ่-กงหรา 70 บาท

หาดใหญ่-เขาชัยสน 80 บาท

ติดต่อสอบถาม : หาดใหญ่ 081-4790387


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

23:07 21/07/2024 16,286