หาดใหญ่-พัทลุง (บ.พัทลุงทักษิณขนส่ง จก.)

หาดใหญ่-พัทลุง สาย496


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : หนองข้อง คูหา พรุพ้อ ควนหินแท่น ป่าบาก ป่าบอน ห้วยทราย แม่ขรี โคกยา ลานช้าง ท่านางพรหม นาโหนด ท่าแค ท่ามิหรำ

ระยะทาง : 92 กม.

สถานที่จอด : หาดใหญ่จอดตลาดเกษตรหาดใหญ่ใน พัทลุงจอด บขส.

เวลาเดินรถ : หาดใหญ่ 6.00-20.00 น.

ค่าโดยสาร :

หาดใหญ่-พัทลุง 80 บาท

หาดใหญ่-แม่ขรี 60 บาท

แม่ขรี-คูหา 50 บาท

ติดต่อสอบถาม :

หาดใหญ่ 089-5992291,080-7017762

พัทลุง 074-606448

แม่ขรี 061-1819058,064-9455808

ร้องเรียนบริการ 074-428578


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

22:07 21/07/2024 85,315