นครศรีธรรมราช-บ้านส้อง-ภูเก็ต ( บ.739 ขนส่ง จก.)

นครศรีธรรมราช-บ้านส้อง-ภูเก็ต สาย739


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ   : สามแยกบ้านตาล ลานสกา เขาแก้ว บ้านนา คลองงา มะนาวหวาน จันดี ฉวาง ทานพอ นาเขลียง กระเบียด ห้วยปริก พรุแซง บ้านส้อง ทุ่งหลวง พระแสง สามพัน ควนสว่าง ต้นไทร บางสวรรค์ หาดถั่ว บางเหียน ปลายพระยา นาเหนือ ทับปุด พังงา กะโสม กะไหล โคกกลอย เมืองใหม่ ท่าเรือ

อัตราค่าโดยสาร : 350 บาทตลอดสาย

ติดต่อสอบถาม :

นครศรี 098-6920599

ภูเก็ต 093-7803682

ตัวแทนบ้านตาล 075-377641

ท่ารถจันดี 091-0342098

ตัวแทนทับปุด (ร้านจ๊ะเอ๋) 076-442244

ร้องเรียนบริการ 084-8400355


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/07/2020

04:10 01/10/2022 18,358