หาดใหญ่-ยะลา-เบตง (เบตงโพธิ์ทองทัวร์)

หาดใหญ่-ยะลา-เบตง สาย741


รายละเอียด

* เบตงโพธิ์ทองทัวร์

สถานที่จอด : หาดใหญ่จอด บขส. เบตงจอดร้านต้าเหยิน ติดเบตงพลาซ่า

เวลาเดินรถ :

ค่าโดยสาร : หาดใหญ่-เบตง 230 บาท

ติดต่อสอบถาม :

หาดใหญ่ 074-424446,424460,081-9632168

เบตง

ตัวแทนตาพะเยา (ร้านเจเจมินิมาร์ท) 073-375068,086-2957525

ตัวแทนตาพะเยา (ร้านเจ๊รี) 073-375069

หมายเหตุ :


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

22:07 21/07/2024 33,169