หาดใหญ่-ยะลา-เบตง (เบตงทัวร์)

หาดใหญ่-ยะลา-เบตง สาย741


รายละเอียด

สถานที่จอด : หาดใหญ่จอด บขส. (ตู้ 36) เบตงจอดโรงแรมฟ้าอันรุ่ง

เวลาเดินรถ : หาดใหญ่ 8.00,10.00,12.00,13.00,14.30 น.

ค่าโดยสาร : หาดใหญ่-เบตง 230 บาท

ติดต่อสอบถาม :

หาดใหญ่ 086-9627575,074-230905

เบตง 073-230287,234359,081-7488277,086-4800618

ตัวแทนตาพะเยา (ร้าน ป.ทรัพย์เจริญมินิมาร์ท) 073-375075

ตัวแทนตาพะเยา (ร้านเจ๊รี) 073-375069

หมายเหตุ :


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

07:04 16/04/2024 3,325