ช่วงตรัง-สงขลา (ถนนลพบุรีราเมศวร์) (ถนนลพบุรีราเมศวร์)

ช่วงตรัง-สงขลา (ถนนลพบุรีราเมศวร์) สาย746


รายละเอียด

ติดต่อสอบถาม :

ตรัง 083-5969064

สงขลา 074-323091,312103,082-2653587

สุพัชราวดี ธรรมเพชร 081-3885084จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/07/2020

07:06 06/06/2023 1,739