หาดใหญ่-ม.ทักษิณ-ป่าพะยอม (พัทลุงทักษิณขนส่ง)

หาดใหญ่-ม.ทักษิณ-ป่าพะยอม สาย764


รายละเอียด

ติดต่อสอบถาม :

หาดใหญ่ 081-4799901

ป่าพะยอม 074-264528,841261

ร้องเรียนบริการ 074-428578


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

14:07 22/07/2024 36,808