ตรัง-พัทลุง-สงขลา (เกาะใหญ่ขนส่ง)

ตรัง-พัทลุง-สงขลา สาย778


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ

นาโยง กะช่อง นาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ ลำกะ นาท่อม โคกแย้ม ท่ามิหรำ บขส.พัทลุง ควนมะพร้าว ควนแร่ ลำปำ เตาปูน ปากประ ทะเลน้อย ระโนด รับแพรก สามบ่อ พะโคะ สนามชัย กระดังงา สทิงพระ บ่อดาน บ่อแดง บ่อประดู่ ม่วงงาม วัดขนุน บ่อป่า สิงหนคร เกาะยอ ห้าแยก


ติดต่อสอบถาม :

ตรัง 088-3992996

สงขลา 081-8966759

สำนักงานระโนด 074-393054


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

02:03 25/03/2023 22,611