ชัยภูมิ-หนองคาย (ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง)

ชัยภูมิ-หนองคาย สาย809


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : บ้านเล่า ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ป่าเสี้ยว หนองคัน หนองกุง บัวผักเกวียน หนองแวง บขส.ภูเขียว หนองสองห้อง โนนสาวเอ้ ภูดิน ท่าเดื่อ ไผ่กุดหิน โลตัสชุมแพ บขส.ชุมแพ หนองไผ่ นาดี โนนสำราญ สี่แยก โนนหัวนา ท่าช้าง หนองแดง หนองโก โคกไม้งาม ศรีสุข โนนหัวนา สีชมพู หนองตาไก้ ห้วยสายหนัง โนนงาม โคกล่าม ศรีบุญเรือง หนองทุ่งมน ดินทรายอ่อน หนองแสง พันดอน โนนเรียง บ้านบก ห้วยค้อ บขส.หนองบัวลำภู ภูพานทอง ห้วยเดื่อ โนนทัน โค้งสวรรค์ หนองวัวซอ หนองแซง นิคม 3 นิคมเชียงพิณ ปากดง หนองหลัก บขส.เก่าอุดรธานี ตลาดรังษิณา หนองสำโรง นาข่า บ้านเม่น หนองนกเขียน โพนทัน ป่าก้าว นิคม บ้านถิ่น น้ำสวย หนองสองห้อง

ติดต่อสอบถาม : บริษัท ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง จำกัด  044-811780,089-2808435

                         หนองคาย 087-6358742 

                         อุดรธานี 094-4343567
จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/03/2023

18:06 13/06/2024 26,445