ขอนแก่น-ชัยภูมิ (ขอนแก่น-ชัยภูมิ)

ขอนแก่น-ชัยภูมิ สาย509


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : เหล่านาดี พระยืน ท่าศาลา โนนสว่าง โนนเขวา มัญจาคีรี นาแพง โคกโพธิ์ไชย ซับบอน ซับแดง ซับสมบูรณ์ ช่องสามหมอ ห้วยยาง หลุบเพ็ก ดงเย็น ห้วยไร่ ซับรวงไทร ไทรงาม บ้านเล่า


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/04/2018

23:10 05/10/2022 10,482