ชัยภูมิ - ขอนแก่น (ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง)

ชัยภูมิ - ขอนแก่น สาย509


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : อ.ช่องสามหมอ - อ.มัญจาคีรี - อ.พระยืน - อ.บ้านทุ่ม - จ.ขอนแก่น

จุดจอดในเมืองขอนแก่น :  ในเมืองขอนแก่น - หน้ามหาวิทย่าลัยขอนแก่น - สามเหลี่ยม - หน้าเซ็นทรัล - บขส.3 

ติดตอสอบถาม : บ.ชัยภูมิจงเจริญ 089-2808435

                         ชัยภูมิ 087-3787299

                         อ.มัญจาคีรี 081-669005

                         ขอนแก่น 089-3051511 (บขส.3)

                                       094-2494544 (หน้าเซ็นทรัล)


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/03/2023

08:06 02/06/2023 13,888