ชัยภูมิ - ขอนแก่น (ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง)

ชัยภูมิ - ขอนแก่น สาย509


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : เหล่านาดี ทองหลาง นาล้อม พระยืน บ่อแก ป่าส่าน ท่าศาลา ห้วยไส้ไก่ ปากทางขามป้อม โนนสว่าง นาฮี เหล่ากกหุ่ง โนนเขวา ป่าผุ บ้านกอก สวนหม่อน มัญจาคีรี เขวา ขุมดิน หินกอง แก่งค้อ โสกนาดี โคกโพธิ์ชัย ปากทางหนองทุ่ม ซับบอน ซับแดง ซับสมบูรณ์ ช่องสามหมอ สามแยกคอนสวรรค์ ห้วยยาง ซับม่วงไข่ หลุบเพ็ก โคกไม้งาม ดงเย็น ซับผักกูด ห้วยไร่ ปากทางโคกสง่า ซับรวงไทร ไทรงาม ปากทางนาเสียว ซับพระไวย์ บ้านเล่า แยกโรงต้ม

จุดจอด : ขอนแก่นจอด บขส.3 (อาคาร 2 ช่อง 4) และเซ็นทรัล

             ชัยภูมิจอด บขส.เก่า

            โคกโพธิ์ไชยจอดป้อมตำรวจ (หน้าโรงเรียนบ้านโสกนาดี)

            มัญจาคีรีจอดตรงข้ามสาธารณสุขอำเภอ

            ช่องสามหมอจอดหน้าปั๊มเชลล์

ติดตอสอบถาม : บ.ชัยภูมิจงเจริญ 089-2808435

                         ชัยภูมิ 091-7519632 (ฟ้า)

                         มัญจา 081-6619005 (อ้อม)

                         ขอนแก่น 065-7466909 (คุณเล็ก บขส.3)จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

26/10/2023

01:03 05/03/2024 19,710