ขอนแก่น-อำนาจเจริญ (สหมิตรภาพ (2512))

ขอนแก่น-อำนาจเจริญ สาย289


รายละเอียด

รถร่วม บ.ขอนแก่น-อำนาจเจริญ 

เส้นทางเดินรถ : กู่ทอง บ้านเข็ง ขามเปี้ย เชียงยืน หนองคู หนองไห สีดา สระแก้ว หัวนาคำ ดงบัง ดอนกลาง ฮ่องฮี หนองบัวหน่วย ยางตลาด กุดสังข์ หนองกุง บ้านเสียว หนองคู นาสีนวล หนองแปน สงยาง สงเปลือย บ้านบ่อ หนองตุ บ้านเมย ดอนหวาย สีถาน เหล่าอ้อย สองห้อง ร่องคำ หนองตาไก้ หนองอิโล โคกหนองบัว โพธิ์ชัย อุ่มเม่า หนองม่วง หนองไฮ บขส.โพนทอง กุดก่วง วังยาว วังใหญ่ คำโพนสูง โคกนาคำ หนองพอก กุดขุ่น เหล่าขุมมัน ท่าสะอาด โคกกลาง ดานกลอย ป่าชาด ดงยาง ห้องแซง ร่องคำ ห้องคลอง บ้านหวาย คอนสาย รพ.เลิงนกทา ท่ารถเลิงนกทา กุดคอก่าน โคกสำราญ ห้วยสะแบก ไร่สีสุก เสนางคนิคม (นาไร่ใหญ่) นาผือ โคกกอก โคกสวาสดิ์ โนนหนามแท่ง

ระยะทาง : 243 กม.

ติดต่อสอบถาม :

ขอนแก่น 085-6814252,098-0963551

อำนาจเจริญ 082-1349574


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/04/2018

14:07 22/07/2024 45,450