อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ (สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ)

อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ สาย222


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : ด้ามพร้า ขี้เหล็ก หนองก่าน หัวเรือ นาไหทอง ทุ่งใหญ่ หนองแฝก เทพา ม่วงสามสิบ สร้างมิ่ง โนนสีมา หนองขุ่น ขมิ้น ลืออำนาจ กุดสิม โคกกลาง หนองคลอง ม.ราม บ่อบุ โปโล ไก่คำ โคกจั๊กจั่น

สถานที่จอด : อุบลจอด บขส. อำนาจเจริญจอด บขส. และศาลาใกล้สี่แยกอำนาจ

ระยะทาง : 77 กม.
จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

07/04/2023

00:07 22/07/2024 8,499