นครราชสีมา-ขอนแก่น (รถร่วม บขส. (210 Group))

นครราชสีมา-ขอนแก่น สาย210


รายละเอียด

ผ่าน ตลาดแค สีดา เมืองผล บ้านไผ่ (รถไม่จอดรับส่งจุดใด ๆ)

(จากขอนแก่นรถจอดส่งแยกจอหอและ บขส.ใหม่ จากโคราชรถจอดส่งท่าพระและ บขส.3)


ติดต่อสอบถาม : ขอนแก่น 095-9560799,093-3789894 (สอบถามฝากของ-ทวงของเท่านั้น)


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

24/06/2020

07:04 16/04/2024 27,562