ช่วงสมุทรสาคร-ราชบุรี (คิวน้ำหวาน)

ช่วงสมุทรสาคร-ราชบุรี สาย471


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ

วัดกลาง เคหะ นิคม แยกแพ้ว เกตุม นาขวาง นาโคก บางแก้ว แยกแม่กลอง บางจะเกร็ง ตลาดปลา คลองจั่น วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา แพรกหนามแดง แยกวังมะนาว แยกปากท่อ แยกห้วย อ่างทอง เขาวัง


สมุทรสาคร 087-4166668

ราชบุรี 087-4166669

ร้องเรียนบริการ 089-8043085


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/04/2018

23:07 21/07/2024 9,581